Program - IV Kongres Prawa Medycznego

Idź do spisu treści

Menu główne:Wstępny program kongresu

Dzień I - 3 grudnia 2015 roku

10.00-10.15

10.15-11.0011.00-11.30
11.30-12.00


12.00-12.20
12.20-12.40

12.40-13.10


13.10-13.40


13.40-14.1014.10-14.4014.40-15.00
15.00-15.45

15.45-16.05


16.05-16.25


16.25-16.4516.45-17.00


17.00

Otwarcie Kongresu
     
Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia  w świetle aktualnych działań Rzecznika Praw Obywatelskich
Katarzyna Łakoma, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
Dyrektor Zespołu Prawa Administracyjnego i Gospodarczego

Uczestnictwo procesowe Rzecznika Praw Pacjenta w postepowaniach sądowych dotyczących spraw medycznych

Mariusz Mamczarek
Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

Postępowanie dowodowe w sprawach medycznych po nowelizacji procedury karnej
Sędzia Maciej Czajka

Dyskusja
Przerwa kawowa

Kontrola realizacji obowiązku szczepień ochronnych przez organy administracji publicznej

Anna Łuc-Seweryn

Małoletni pacjent a prawa i obowiązki rodziców

mec. Agnieszka Swaczyna

Koncepcja przedstawicielstwa opiekuńczego nad osobą w wieku podeszłym a zgoda na świadczenie zdrowotne
dr Agnieszka Sinkiewicz


Prawne możliwości wykorzystania pobranych podczas interwencji medycznych części ciała ludzkiego
(uwagi na tle art. 22 konwencji bioetycznej)
dr hab. Janusz Raglewski, prof. UJ, adwokat


Dyskusja
Lunch


Prawne ograniczenia promocji świadczeń zdrowotnych
dr hab. Monika Urbaniak, dr n.med. Rafał Staszewski

Kompetencje państwowej inspekcji sanitarnej - analiza de lege lata i de lege ferrenda
dr Marcin Sala-Szczypiński

Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w Polsce
uwarunkowania prawne w świetle projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty
mgr Ernest Wiśniewski

Aktualne zmiany w prawie ratownictwa medycznego
dr Marcin Mikos
                     
Dyskusja i zakończenie I dnia Kongresu

Dzień II - 4 grudnia 2015 roku

09.00-09.45


09.45-10.15


10.15-10.4010.40-11.05


11.05-11.30


11.30-11.45
11.45-12.10

12.10-12.5512.55-13.40


13.40-14.10


14.10-14.4014.40-15.00


15.00

Prawo do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego niezgodnego z sumieniem
prof. dr hab. Andrzej Zoll
                                    

Wprowadzenie do problematyki ochrony dóbr osobistych

Sędzia Paweł Szewczyk

Zadośćuczynienie za naruszenie dóbr osobistych pacjenta   
 
mec. Jolanta Budzowska

Ochrona dóbr osobistych lekarza
mec. Anna Kordylewska, Marta Borówka

Ochrona dóbr osobistych szpitala
mec. Monika Kurbiel, Mec. Dominik Burek

Dyskusja
Przerwa
kawowa

Konstytucyjne prawo do ochrony zdrowia a limitowanie świadczeń zdrowotnych
prof. Jerzy Stępień  
b. Prezes Trybunału Konstytucyjnego RP

Prawne uwarunkowania ordynacji leków poza zarejestrowanymi wskazaniami
mec. Oskar Luty

Współfinansowanie świadczeń zdrowotnych przez pacjenta
mec. Tomasz Pęcherz

Finansowanie przez NFZ nadwykonań  świadczeń zdrowotnych  
w świetle aktualnego orzecznictwa
mec. Grzegorz Glanowski

Prawno-fiskalne konsekwencje realizacji umowy cywilnoprawnej na oddziale szpitalnym
dr Robert Śliwa


Dyskusja i podsumowanie IV Kongresu Prawa Medycznego

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego